Hoe wordt een fictieve aflossing berekend?

Situatie

In het scherm Samenstellen kan ik een fictieve aflossing opvoeren. Hoe gaat Findesk hier mee om?

Uitleg

Binnen de verschillende aflosvormen is het mogelijk om tussentijds af te lossen. De nieuwe maandlasten worden na deze aflossing herberekend en weergegeven in het verloop van de berekening. Bij de aflosvormen Spaar en Leven is er echter sprake van een gefixeerde premie en wordt deze niet opnieuw doorgerekend. De rente wordt echter wel aangepast aan de hand van de gedane aflossing(en). Voor de overige aflosvormen wordt de inleg of aflossing dus wel herberekend en weergegeven in het verloop van de berekening. De looptijd van het leningdeel blijft gelijk en dus is de resterende maandelijkse inleg of aflossing lager. 

De opgevoerde fictieve aflossing is zichtbaar op de laatste pagina van de Financieringsopzet.

Gerelateerde vragen