Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het opvoeren van de huidige woonsituatie, hypotheek, eventuele eigenwoningreserves en eigenwoningverledens vul je in op de woonsituatie pagina.

In deze FAQ vind je per onderstaande onderdelen tekstueel en per video een toelichting/uitleg.

De video is naast op de FAQ, ook te vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=3B_iFwZn2fQ

...

1)     Huidige woonsituatie

...

  •   Verkoopprijs (te verwachten of daadwerkelijke);

  •   Verkoopkosten;

  •   Leveringsdatum

Let op: zowel bij een verkochte als een te verkopen woning, bevindt de leveringsdatum zich in de toekomst. Is de woning verkocht en woont de klant hier niet meer, dan is de hypotheek afgelost en is er potentieel een eigenwoningreserve of eigenwoningverleden ontstaan die je in kan vullen onder ‘Eigenwoningreserve’ of ‘Eigenwoningverleden’.

...

2)     Hypotheek & Leningdelen

...

Een hypotheek uit het verleden is wel inzichtelijk maar is ‘uitgegrijsd’ en heeft de status Beëindigd, je kan deze nog inzien middels het ‘oog-icoon’.

Let op: Findesk doet niets (meer) met beëindigde hypotheken. Gebruik voor een hypotheekverleden het onderdeel ‘Eigenwoningverleden’.

...

Leningdeel toevoegen

...

Vervolgens voeg je een leningdeel toe. Deze wordt gekoppeld aan de geselecteerde hypotheek. Je ziet aan de lijn en het ‘oog-icoon’ (beiden blauw) dat de hypotheek geselecteerd is.

...

Is er een eigenwoningreserve van toepassing? Vul deze dan in onder het onderdeel Eigenwoningreserve.

Let op:

Voorheen rekende Findesk het eigenwoningreserve uit voor hypotheken die nog niet waren gepasseerd. Het te ontstane eigenwoningreserve is te berekenen door op de knop berekenen te klikken. Deze vult de velden automatisch met het eigenwoningreserve (op basis van eigendomspercentage) dat gaat ontstaan bij de verkoop van een woning. Is er naast een te ontstane eigenwoningreserve ook nog een gereserveerde eigenwoningreserve? Bereken dan eerst het te ontstane eigenwoningreserve middels de knop en tel hier handmatig het gereserveerde eigenwoningreserve bij op.

...

4)     Eigenwoningverleden

...