Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Het opvoeren van de huidige woonsituatie, hypotheek, eventuele eigenwoningreserves en eigenwoningverledens vul je in op de woonsituatie pagina.

...

De video is naast op de FAQ, ook te vinden via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=3B_iFwZn2fQ

...

1)     Huidige woonsituatie

2)     Hypotheek & leningdelen

3)     Eigenwoningreserve

4)     Eigenwoningverleden

Table of Contents

 

...

...

Huidige woonsituatie

Bij het invoeren van de huidige woonsituatie richt jij je op de woning die de klant nu in zijn bezit heeft.

...

  •   Verkoopprijs (te verwachten of daadwerkelijke);

  •   Verkoopkosten;

  •   Leveringsdatum

Warning

Let op: zowel bij een verkochte als een te verkopen woning, bevindt de leveringsdatum zich in de toekomst. Is de woning verkocht en woont de klant hier niet meer, dan is de hypotheek afgelost en is er potentieel een eigenwoningreserve of eigenwoningverleden ontstaan die je in kan vullen onder ‘Eigenwoningreserve’ of ‘Eigenwoningverleden’.

...

...

Hypotheek & Leningdelen

...

Een huidig lopende hypotheek voeg je toe door op Toevoegen te klikken. Het is niet langer noodzakelijk het volledige hypotheekverleden op te voeren. Vul het hypotheekverleden waar in de nieuwe samenstelling rekening mee gehouden moet worden onder ‘Eigenwoningverleden’ .

...

Een hypotheek uit het verleden is wel inzichtelijk maar is ‘uitgegrijsd’ en heeft de status Beëindigd, je kan deze nog inzien middels het ‘oog-icoon’.

Warning

Let op: Findesk doet niets (meer) met beëindigde hypotheken. Gebruik voor een hypotheekverleden het onderdeel ‘Eigenwoningverleden’.

...

Leningdeel toevoegen

...

Vervolgens voeg je een leningdeel toe. Deze wordt gekoppeld aan de geselecteerde hypotheek. Je ziet aan de lijn en het ‘oog-icoon’ (beiden blauw) dat de hypotheek geselecteerd is.

...

Voer je een hypotheek op die beëindigd is, zet dan de einddatum en de einddatum renteaftrek op de datum waarop de woning gepasseerd is en de hypotheek eindigde.

...

Eigenwoningreserve

Is er een eigenwoningreserve van toepassing? Vul deze dan in onder het onderdeel Eigenwoningreserve.

Warning

Let op:

Voorheen rekende Findesk het eigenwoningreserve uit voor hypotheken die nog niet waren gepasseerd. Het te ontstane eigenwoningreserve is te berekenen door op de knop berekenen te klikken. Deze vult de velden automatisch met het eigenwoningreserve (op basis van eigendomspercentage) dat gaat ontstaan bij de verkoop van een woning. Is er naast een te ontstane eigenwoningreserve ook nog een gereserveerde eigenwoningreserve? Bereken dan eerst het te ontstane eigenwoningreserve middels de knop en tel hier handmatig het gereserveerde eigenwoningreserve bij op.

Image Modified

...

Eigenwoningverleden

Voer hier het eigenwoningverleden in, welke ontstaan is uit een eerdere eigenwoningschuld en geen onderdeel uitmaakt van de lopende hypotheek.

...