Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bij het samenstellen van een nieuwe hypotheek voor je klant krijg je een eerste opzet die gebaseerd is op de inventarisatie van de woonsituatie.

...

Bij de wettelijke regeling gaan we er altijd vanuit dat er een gezamenlijke toepassing is van het overgangsrecht, omdat dit fiscaal gezien vaak het gunstigst is voor de klant.

Let op: het doorvoeren van de gezamenlijke toepassing van het overgangsrecht is onomkeerbaar. Dat betekent dat jouw klanten in de toekomst rekening dienen te houden met het aanwezige overgangsrecht.

Findesk houdt geen rekening met ontstane vorderingen in bijvoorbeeld het geval van een relatiebreuk.

...

Is de draagplichtovereenkomst niet beschikbaar? Dan tonen wij in Samenstellen hiervan een melding.

...

Let op: Voor de draagplichtovereenkomst wordt nu nog geen rekening gehouden met eventuele aflosstanden of het gesplitst kunnen inbrengen van eigen middelen. Houd hier rekening mee met het maken van een samenstelling.

Welke informatie zie je per leningdeel?

Per leningdeel zul je zien wie de eigenaar is van dit leningdeel en onder welk recht deze valt. Het gekozen recht wordt overgenomen in het HDN formulier in het veld FiscaalRegime. In geval van een draagplichtovereenkomst, is het niet mogelijk om samen als eigenaar van een leningdeel te kiezen.

Let op: In geval van een draagplichtovereenkomst wordt de eigenaar van de leningdelen automatisch op de eerste aanvrager gezet. Pas deze eventueel handmatig aan.

Wanneer het nieuw recht op een leningdeel van toepassing is, kan als aflosvorm alleen gekozen worden uit Annuïtair, Lineair of een Starterslening.

...