Eigenwoningregeling in 'Samenstellen'

Bij het samenstellen van een nieuwe hypotheek voor je klant krijg je een eerste opzet die gebaseerd is op de inventarisatie van de woonsituatie.

De samenstelling kan gebaseerd zijn op:

  • De Wettelijke regeling of;

  • Draagplicht.

De wettelijke regeling

Indien de aanvragers gezamenlijk eigenaar zijn van de woning wordt een samenstelling gebaseerd op de wettelijke regeling.

De verdeling van het eigenaarschap in het thema Hypotheek bepaald de inhoud van de wettelijke regeling bij Samenstellen.

Bij de wettelijke regeling gaan we er altijd vanuit dat er een gezamenlijke toepassing is van het overgangsrecht, omdat dit fiscaal gezien vaak het gunstigst is voor de klant.

Let op: het doorvoeren van de gezamenlijke toepassing van het overgangsrecht is onomkeerbaar. Dat betekent dat jouw klanten in de toekomst rekening dienen te houden met het aanwezige overgangsrecht.

Findesk houdt geen rekening met ontstane vorderingen in bijvoorbeeld het geval van een relatiebreuk.

Wanneer er sprake is van een alleenstaande klant is de wettelijke regeling altijd van toepassing.

 

De draagplicht

De draagplicht zal door Findesk alleen getoond worden in de situatie dat iemand alleenstaand is of als de woning niet in de gemeenschap valt. Dit kan je aangeven bij het tabblad Onderpand. Deze optie is niet zichtbaar bij samenwoners met of zonder notarieel samenlevingscontract, of indien deze niet is gevuld bij klantgegevens (burgerlijke staat).

Is de draagplichtovereenkomst niet beschikbaar? Dan tonen wij in Samenstellen hiervan een melding.

 

Let op: Voor de draagplichtovereenkomst wordt nu nog geen rekening gehouden met eventuele aflosstanden of het gesplitst kunnen inbrengen van eigen middelen. Houd hier rekening mee met het maken van een samenstelling.

 

Welke informatie zie je per leningdeel?

Per leningdeel zul je zien wie de eigenaar is van dit leningdeel en onder welk recht deze valt. Het gekozen recht wordt overgenomen in het HDN formulier in het veld FiscaalRegime. In geval van een draagplichtovereenkomst, is het niet mogelijk om samen als eigenaar van een leningdeel te kiezen.

Let op: In geval van een draagplichtovereenkomst wordt de eigenaar van de leningdelen automatisch op de eerste aanvrager gezet. Pas deze eventueel handmatig aan.

Wanneer het nieuw recht op een leningdeel van toepassing is, kan als aflosvorm alleen gekozen worden uit Annuïtair, Lineair of een Starterslening.

Een leningdeel zonder recht heeft geen mogelijkheid om renteaftrek te vullen.

Betreft het een samenstelling op basis van inventarisatie, dan is voor oud of nieuw recht de einddatum renteaftrek ingevuld. Deze wordt doorgerekend op basis van de passeerdatum (indien niet bekend, op basis van de rekendatum). 

 

Inbreng eigenwoningverleden

Heeft jouw klant nog een eigenwoningverleden die niet is ingebracht en heb je deze opgevoerd bij de huidige woonsituatie, dan zal het eigenwoningverleden ingebracht worden in de nieuwe situatie. Je zult dit leningdeel terugvinden zoals je deze hebt opgevoerd bij het onderdeel ‘Eigenwoningverleden’ (inventarisatie Woonsituatie).

Voor het correct inbrengen van een eigenwoningverleden die de aflosvorm Aflossingsvrij heeft, is het noodzakelijk de koopsom en marktwaarde in het tabblad ‘Onderpand’ te vullen. Deze gegevens worden gebruikt om te bepalen of de lening niet de maximale waarde van 50% aflossingsvrij overschrijdt.

Let op: De lening mag dus maximaal 50% van de marktwaarde Aflossingsvrij zijn. Maak je een samenstelling op basis van inventarisatie en is meer dan 50% van de marktwaarde Aflossingsvrij, dan wordt dit deel omgezet in een annuïtair deel.

 

Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij je de website van de rijksoverheid, via onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-wonen/eigenwoningregeling#:~:text=De%20eigenwoningregeling%20wordt%20op%203,ook%20al%20een%20koopwoning%20hadden.