Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Als een samenstelling gemaakt is, wordt voor de berekening gebruikt gemaakt van de gewogen toetsrente van de geselecteerde (of laatst gewijzigde) samenstelling. Is er geen samenstelling, dan is de nieuwe rente 0%.

...

. Je hebt hier ook de mogelijkheid om in de tool aan te geven van welke samenstelling je de gewogen toetsrente wil overnemen in de velden ‘Nieuwe rente’. Dit doe je middels het menu rechtsboven in de tool.

...

Berekenen van de terugverdientijd

...

De uitkomsten vanuit de tool leiden tot een toevoeging in het adviesrapport, als op de pagina op de knop ‘Toevoegen aan adviesrapport’ of ‘Adviesrapport bijwerken’ wordt geklikt. Je vindt deze knop rechtsonder in de pagina.

...

Let op: wil je een nieuw scenario in het adviesrapport plaatsen? Ga dan terug naar de oversluittool, kies een nieuw scenario en klik dan op ‘Adviesrapport bijwerken’.

...