Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Situatie

Op het Samenstelscherm zie ik een annuïtaire toetsing terugkomen. Wat betekent dit bedrag en wat is het verschil met de GHF-norm bij Doelstelling?

Uitleg 

1. Hypotheekopzet

De maximale hypotheek op samenstelling wordt berekend op basis van de wettelijke vastgestelde GHF-norm, waarbij er rekening gehouden wordt met de opgevoerde samenstelling. 

...

  • De maandlast van een financiële verplichting is het hoogste bedrag van 2% van de hoofdsom of de opgevoerde maandlast. Wil je toetsen met een lagere maandlast dan 2%, dan kan dit door de hoofdsom van het krediet aan te passen.
  • De maandlast wordt over de gehele looptijd meegenomen, behalve als er sprake is van een inkomensdaling binnen 10 jaar. Wanneer dat het geval is wordt er wel gekeken naar de einddatum van de verplichting. Ligt deze voor de datum dat het inkomen daalt, dan wordt deze verplichting in de verdere toetsing niet meegenomen.

Voor meer details zie Hoe gaat Findesk om met verplichtingen? aksgkdgf/wiki/spaces/FINDESK/pages/2713354241


Verschillende bedragen tussen Doelstelling en Samenstellen

...