Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Deze funcitonaliteit functionaliteit is bedoelt om naast een advies voor het aankopen van een woning ook een advies te geven over verbouwen en/of oversluiten.

...