Wat is bij een onderneming het verschil tussen de gemiddelde netto jaarwinst en het toetsinkomen?

Situatie

De gemiddelde netto jaarwinst is niet altijd gelijk aan het toetsinkomen.

Uitleg

Het toetsinkomen is het gemiddelde van de laatste drie jaar, maar nooit meer dan de netto winst van het laatste jaar. Dus de gemiddelde netto jaarwinst kan hoger zijn dan het toetsinkomen.

Voorbeeld