Casus uitwerking verschil financieringskostenpercentage

Ter verduidelijking een volledige uitwerking

Casus: Oversluiten box 1 en box 3 + Verbouwen + boete + financieringskosten

Invoerveld

Invoerbedrag

Eigenwoningschuld box 1

€ 100.000

Huidige box 3 schuld

€ 50.000

Verbouwen

€ 50.000

Boete

€ 6.000,-

Financieringskosten

€ 4.000,-

 

 

Financieringsbehoefte

€ 210.000,-

Hypotheekbedrag

€ 210.000,-

Samenstelling

 

 

 

Samenstelling

 

 

 

Leningdeel 1

€ 100.000,-

Box 1

 

Leningdeel 2

€ 50.952,-

Box 1

(( 50.000 / 210.000 ) * 4.000 = 23,81 % = € 952,- + 50.000

Leningdeel 3

€ 59.048,-

Box 3

( 4.000 - 952 ) + 6.000 + 50.000

Het financieringskostenpercentage van 23,81% is te zien in het fiscaliteitenscherm.

De berekening in de financieringsopzet voor de eenmalig aftrekbare kosten:

 

Berekening

 

 

 

Berekening

 

 

Financieringskosten

( 150.000 / 210.000 ) * 4.000

€ 2.875,-

71,88%

Boeterente

( 100.000 / 150.000 ) * 6.000

€ 4.000,-

66.67%

Totaal eenmalig aftrekbare kosten

2.875 + 4.000

€ 6.875

 


Het financieringskostenpercentage in de financieringsopzet wijkt hier ook af, daar er een andere berekening wordt gemaakt. Het financieringskostenpercentage vanuit het fiscaliteitenscherm heeft vooral betrekking op het nieuwe box 1 deel wat er bij komt en de eventuele huidige box 3 lening waar een pro rato berekening gedaan moet worden voor welk deel werd gebruikt voor de box 1 financiering en wel deel voor de box 3 financiering.

Het financieringskostenpercentage in de financieringsopzet gaat daarentegen uit van de volledige eigenwoningschuld, dus de volledige box 1 lening.