The following macros are not currently supported in the header:
  • style

Structureel Individueel keuzebudget in Findesk

In de inventarisatie van Inkomen nu - Loondienst is een nieuwe toggle toegevoegd; Arbeidsvoorwaarden. Deze toggle geeft twee keuzes;

  • Vakantietoeslag, en

  • Structureel keuzebudget

De toggle staat standaard op Vakantietoeslag, en hierdoor volgt het de huidige werking van Findesk. Namelijk het automatisch berekenen van de vakantietoeslag.

Wanneer je de toggle op ‘Structureel individueel keuzebudget’ zet dan verschijnt bij de periode invoer een veld om het structureel individueel keuze budget in te voeren. De vakantietoeslag wordt nu leeg gehaald, maar de optie blijft wel om deze nog in te voeren alleen zal dit niet automatisch zijn (zie afbeelding hierboven).

Er kan altijd gewisseld worden tussen vakantietoeslag en structureel individueel keuzebudget, maar hierdoor wordt geen nieuwe vakantietoeslag berekening gedaan. Hiervoor moet in het veld ‘Bruto jaarsalaris’ een ‘tab’ gedaan worden, daardoor wordt de berekening opnieuw gedaan en zal de vakantietoeslag weer worden berekent.