Hoe wordt de gemiddelde terugval bij arbeidsongeschiktheid berekend?

De gemiddelde terugval bij arbeidsongeschiktheid wordt weergegeven bij Adviseren.

Voor iedere maand, vanaf de rekendatum tot en met de gewenste einddatum die opgegeven is bij Doelstelling, wordt de terugval berekend. Deze bedragen worden bij elkaar opgeteld en de som wordt weer gedeeld door het totaal aantal maanden waarvan de terugval is berekend.


Bijvoorbeeld:
De terugval in de eerste 2 maanden is € 657
De terugval in de volgende 12 maanden is € 750
De resterende 22 maanden is de terugval € 1.192

De berekening is dan als volgt:
((2 x 657) + (12 x 750) + (22 x 1192)) / 36 = € 1.015