Hoe voer ik een arbeidsmarktscan op?

Voor inkomens uit loondienst is het mogelijk om het toetsinkomen vast te zetten d.m.v. een arbeidsmarktscan. Wanneer er een loondienst wordt toegevoegd waarop een arbeidsmarktscan van toepassing is , kun je onder de loondienst(en) kiezen voor de optie "Arbeidsmarktscan":

De arbeidsmarktscan kan alleen worden gekozen wanneer er minstens 1 loondienstinkomen is opgevoerd waar “Vast contract”, “Intentieverklaring” en “Perspectiefverklaring” op Nee staat.

Opvoeren van de arbeidsmarktscan

Bij een arbeidsmarktscan moeten 3 velden worden gevuld:

  • Verdiencapaciteit: De verdiencapaciteit die bij de arbeidsmarktscan is vastgesteld. De verdiencapaciteit komt overeen met de verdiencapaciteit die in het arbeidsmarktscan rapport is opgenomen.

  • Score: De score die door de arbeidsmarktscan is vastgesteld. De score komt overeen met de score die in het arbeidsmarktscan rapport is opgenomen.

  • Rapportnummer: Het rapportnummer van de arbeidsmarktscan, zoals uitgegeven door arbeidsmarktkansen.

Berekening van het toetsinkomen

Wanneer er gekozen is voor de arbeidsmarktscan wordt het toetsinkomen van de persoon waar het is opgevoerd anders vastgesteld. Het toetsinkomen is in dat geval het laagste inkomen uit de Verdiencapaciteit en het Totaal Bruto jaarinkomen uit Loondienst. Met andere woorden: we vergelijken het inkomen uit de Arbeidsmarktscan met het inkomen dat je dit jaar verdient.

De arbeidsmarktscan zorgt er dus voor dat de 3 jaarinkomens niet meer meetellen in het toetsinkomen.

 

Aanvragen van een hypotheek

Niet elke aanbieder ondersteunt de Arbeidsmarktscan. Bij het aanvragen van de hypotheek in Kijk&Vergelijk wordt dit ook gecontroleerd. Daarnaast controleren we hier ook of de score voldoet aan de minimumeis van 70.

 

Meer over de arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan geeft weer wat de kansen van de consument zijn om snel een nieuwe baan in hetzelfde vakgebied te vinden, wat de verwachte zoektermijn in maanden zal zijn en wat de bijbehorende verdiencapaciteit is​. De Arbeidsmarktscan is eigendom van Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence group​. Met de arbeidsmarktscan wordt het mogelijk voor flexwerkers die nog geen 3 jaarinkomens hebben om een hypotheek af te sluiten.

Lees meer hierover op de website van NHG