Hoe kan het dat het inkomen stijgt bij arbeidsongeschiktheid?

Situatie

Soms kan het lijken alsof het inkomen stijgt ten opzichte van het huidige inkomen, als er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Hoe kan dat?

Uitleg

Meestal is de doelstelling niet gevuld. Als de doelstelling op '0' euro staat zal het inkomen altijd hoger zijn en daarmee dus stijgen.

Het inkomen stijgt dan ten opzichte van de doelstellingen en niet ten opzichte van het huidige inkomen.

Het kan ook te maken hebben met wat er als Netto maandinkomen staat ingevuld bij Inkomen nu.

Gerelateerde vragen