Waarvoor gebruikt Findesk de rekendatum?

Situatie

Op het Analysescherm kan ik de rekendatum invullen. Wat houdt dit in en hoe moet ik hem vullen?

 

Samenvatting

Je kunt op het Analysescherm de rekendatum vullen. De rekendatum wordt gebruikt voor alle wet- & regelgeving en berekeningen.

 • Wanneer je hier Vaste datum gebruikt, gebruikt Findesk de ingevulde datum als rekendatum

 • Wanneer je 1 maand voor passeerdatum gebruikt, gebruikt Findesk als rekendatum:

  • De huidige datum als er geen passeerdatum is opgegeven

  • De passeerdatum minus 1 maand indien er een passeerdatum is opgegeven.

NB: De passeerdatum vindt je bij  Hypotheek → Onderpand

Gedetailleerde uitleg

Wat is de rekendatum?

Met de rekendatum kun je zelf instellen welke datum er gebruikt dient te worden om de berekeningen en toegepaste wetgeving door te rekenen.

De rekendatum heeft invloed op de zaken zoals:

 • De gebruikte woonquote uit de financieringslasttabel. Dit kan leiden tot een andere maximale hypotheek

 • De leeftijden van de klanten en daarmee dus ook eventueel toekomstig pensioeninkomen

 • Het percentage waarmee het tweede inkomen wordt meegeteld. Dit kan leiden tot een andere maximale hypotheek

 • De gebruikte maximale LTV

 • De bepaling of de 3%-norm of alleenstaandeverruiming van toepassing is.

 • De hoogte van de verruiming rondom energielabel en/of energiebesparende maatregelen

 • Het gebruikte netto-inkomen welke getoond wordt bij Loondienst, Uitkering en Pensioen

 • Inkomstenbelastingtarieven en eigenwoningforfait, te zien in de maandlastentabel

 • De berekening van de WW en WIA-duur in de thema's Werkloos en Arbeidsongeschikt

 • Het minimumloonbedrag, AOW en ANW-uitkeringen

 • De NHG-normen en voorwaarden

Hoe gebruik je de rekendatum?

In de praktijk dient de rekendatum gevuld te worden met de datum waarop door de geldverstrekker wordt getoetst of het bindend aanbod voldoet aan de voorwaarden en normen.  

Naast dat je de rekendatum zelf kunt invullen bij analyse kun je ook de passeerdatum vullen. Wanneer je de passeerdatum vult, zorgt Findesk er voor dat de passeerdatum minus 1 maand als rekendatum geldt.  Is de datum van het bindende aanbod al wel bekend, dan kan je deze dus invullen en zal er met deze datum gerekend worden. Hierdoor blijft ook het dossier in de toekomst dezelfde uitkomsten genereren.

Voorbeeld

Een voorbeeld waarin de rekendatum van belang is, is in december. Wanneer je weet dat het dossier niet meer dit jaar naar de geldverstrekker wordt gestuurd. Je kunt door de rekendatum alvast in het volgende jaar in te vullen, ook alvast de wet- en regelgeving van het volgende jaar laten toepassen. Hierdoor is het advies dus alvast klaar voor het volgende jaar.

Tip: De rekendatum kun je altijd snel terug vinden onder ‘Details’, links bovenin het scherm.