Meer informatie over de 3%-norm

De 3%-norm is vanaf 01-01-2024 niet meer in gebruik, vanaf dat moment geldt de Alleenstaanden verruiming. Zie https://findesksupport.atlassian.net/wiki/spaces/FINDESK/pages/2691792897 voor meer informatie

De tijdelijke regeling hypothecair krediet resulteert in een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek. Zo moet de hypotheek in een termijn van maximaal dertig jaar worden afgelost en is aflossing alleen mogelijk met een annuiteïtenhypotheek of lineaire hypotheek, of een combinatie van beide. In de regeling van de Minister van Financiën van 10 november 2014, kenmerk: nr. FM/2014/1655 M, is een wijziging opgenomen met betrekking tot deze regeling. Deze wijziging levert een verruiming op voor alleenstaanden die voldoen aan een bepaald inkomen, namelijk:

  • In 2021 is dit inkomen tussen de € 21.500 en € 31.000

  • In 2022 is dit inkomen tussen de € 22.000 en € 31.000

  • In 2023 is dit inkomen tussen de € 26.000 en € 31.000

Wanneer een persoon voldoet aan deze norm is het mogelijk het financieringslastpercentage te verhogen met 3%. Het verhoogde financieringslastpercentage mag echter niet hoger zijn dan het financieringslastpercentage dat hoort bij een inkomen van € 31.000.

NHG heeft deze norm ook overgenomen in hun voorwaarden. Het is echter voor geldverstrekkers niet verplicht om deze wijziging over te nemen. 

Zie:https://wetten.overheid.nl/BWBR0032503/2023-01-01 (artikel 3.8)

3%-norm in Findesk

Findesk rekent altijd met de 3%-norm indien deze van toepassing is. Wanneer deze toegepast is, wordt dit ook vermeld op de volgende plekken:

  • De Sneltoets toont de GHF-norm en woonquote en maandlast voor 3%-norm.

  • De Doelstelling in het thema Hypotheek toont de 3%-norm op LTI.

  • De berekende maximale hypotheek bij Financiering neemt de ruimere GHF-3% norm als uitgangspunt voor de maximale hypotheek op LTI.

  • Het Samenstellen scherm toont de maximale hypotheek bij 3% GHF-norm.

  • Het Analysescherm toont de woonquote, maandlast en maximale verantwoorde hypotheek bij de 3%-norm

In Kijk & Vergelijk wordt per geldverstrekker de maximale verantwoorde hypotheek berekend. Als een geldverstrekker de 3%-norm niet ondersteunt, zal hier ook niet mee gerekend worden.

Wil je toch weten wat de uitkomst zonder de 3%-norm is? Dat kan in het dossier door een partner zonder inkomen op te voeren. Of gebruik de sneltoets en vul het Jaarinkomen partner met € 0.