Bijlage verduurzamen adviesrapport

Op deze pagina kun je de inhoud van de bijlage Verduurzamen vinden.

Verduurzamen

Het energiezuinig maken van uw woning loont. En niet alleen in uw portemonnee.

‘Het waarom van verduurzamen’ komt in eerste instantie voort uit wetgeving en een groeiend verantwoordelijkheidsgevoel bij de mensen zelf. Verduurzamen blijkt een standvastige trend en geen onderwerp dat vanzelf verdwijnt. Daarnaast levert het verduurzamen van de woning hele specifieke voordelen op.

De huidige wetgeving stimuleert het proces van verduurzaming op grote schaal. In de energieagenda van de overheid zijn harde afspraken gemaakt om de CO2 uitstoot terug te dringen door over te stappen op duurzame energie. In 2050 zouden we niet meer kunnen koken op gas of stoken op aardgas. Overgaan op duurzame installaties wordt dan ook gestimuleerd met tal van subsidies.

 

Vijf redenen om uw woning te verduurzamen:

Gevolgen van niet verduurzamen

Het niet verduurzamen van een niet-energiezuinige woning kan op termijn forse consequenties voor u als eigenwoningbezitter hebben. Naast het mogelijk onnodig betalen van extra hoge energielasten en/of hypotheekrente kan het ook betekenen dat de woning op termijn minder waard en minder courant zal worden. De verwachting is daarnaast dat binnen nu en afzienbare termijn (<10 jaar) woningen moeten voldoen aan een minimaal energielabel E om deze nog te kunnen financieren en/of te mogen verkopen.

Tot slot is de verwachting dat vanaf 2024 de mate van energiezuinigheid van een woning een belangrijke rol gaat spelen bij de hoogte van de maximale hypotheek.

Mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken

Er zijn heel veel mogelijkheden om een woning energiezuiniger te maken. Het mooiste is natuurlijk wanneer bij nieuwbouw deze maatregelen direct worden doorgevoerd. Maar veel van de maatregelen zijn ook bij bestaande bouw mogelijk. Naast het “energie-gedrag” van de bewoners zelf, zijn belangrijke maatregelen om de woning energiezuiniger te maken onder meer het aanbrengen van:

·        Warmtepomp

·        Zonnepanelen

·        Spouwmuurisolatie

·        Dakisolatie

·        Vloerisolatie

·        HR++ beglazing

Wetgeving wordt steeds dwingender

De wetgever neemt steeds meer maatregelen die woningeigenaren dwingen om aandacht te schenken aan het verduurzamen van de woning. Bijvoorbeeld door bij verkoop te eisen dat een deskundige heeft vastgesteld hoe duurzaam de woning is. Maar ook door bijvoorbeeld te bepalen dat vanaf 2026 warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Huiseigenaren zijn vanaf dat moment verplicht om bij de vervanging van de cv-ketel over te stappen op een duurzaam alternatief. Dit kan een hybride warmtepomp zijn, volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.

Financieren van verduurzamingsmaatregelen

De kosten van het verduurzamen van de woning kunt u uit eigen middelen betalen, maar kunt u ook meefinancieren in de hypotheek. Als u besluit de kosten van het verduurzamen van de woning mee te financieren in de hypotheek is het veelal mogelijk om tot maximaal 106% van de waarde van de woning deze kosten mee te financieren.

 

Ook op basis van uw inkomen gelden er verruimde financieringsmogelijkheden als de kosten van het verduurzamen van de woning worden meegefinancierd. Wanneer het (gezamenlijke) toetsinkomen minimaal € 33.000 bedraagt, geldt (op hoofdlijnen) voor de volgende bedragen onder andere géén inkomenstoets:

·        € 9.000 voor het treffen van energiebesparende voorzieningen;

·        € 15.000 bij het financieren van een woning met een energie-index of een energie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul;

·        € 25.000 bij het financieren van een Nul-op-de-Meter-Woning waarbij een energieprestatiegarantie is afgegeven voor een periode van tenminste 10 jaar.

 Subsidie

De kosten van verduurzamingsmaatregelen kunt u verlagen doordat u met het verduurzamen van de woning mogelijk in aanmerking komt voor subsidie(s) van de overheid. Voor meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren .

 Hoe duurzamer de woning, hoe hoger de verkoopopbrengst 

Onderzoek in opdracht van de makelaarsvereniging NVM toont aan dat hoe duurzamer de woning is, hoe hoger de verkoopopbrengst. Optisch vergelijkbare woningen leiden tot verschillende opbrengsten afhankelijk van het energielabel.