Wat is het verschil tussen de maximale hypotheek op Doelstelling en Samenstellen?

Situatie

Op het Samenstelscherm zie ik een annuïtaire toetsing terugkomen. Wat betekent dit bedrag en wat is het verschil met de GHF-norm bij Doelstelling?

Uitgangspunten

1. Hypotheekopzet

De maximale hypotheek op tabblad Samenstellen wordt berekend op basis van de wettelijk vastgestelde GHF-norm, hierbij wordt rekening gehouden met de opgevoerde samenstelling. 

 • Er wordt altijd rekening gehouden met de looptijd van een leningdeel, ongeacht de aflosvorm.

 • Als er sprake is van een opbouwproduct en een looptijd korter dan 360 maanden, wordt voor de toetsing de hoofdsom van een leningdeel verminderd met de 1e inleg.

2. Verminderd inkomen binnen 10 jaar

Een inkomen dat 10 jaar of langer loopt, wordt voor de gehele looptijd meegenomen. Wanneer er binnen 10 jaar vanaf de rekendatum een inkomensdaling is, moet er vervroegd worden afgelost. Deze inkomensdaling kan op twee manieren ontstaan:

 • Er is een tijdelijk inkomen met een einddatum binnen 10 jaar

 • Een of beide aanvragers bereiken binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd en het pensioeninkomen is lager dan het huidige inkomen.

3. Financiële verplichtingen

De verschillen

Het verantwoorde hypotheekbedrag volgens de annuïtaire toetsing op tabblad Samenstellen kan afwijken van de verantwoorde hypotheekbedrag zoals vermeld op tabblad ‘Doelstelling’.

Op het doelstellingscherm gaan wij standaard uit van:

 • een looptijd van 360 maanden

 • hypotheekrenteaftrek gedurende 360 maanden

 • een volledige annuïtaire aflossing

 • de door jou ingevulde toetsrente

Redenen voor het verschil tussen de uitkomst op Doelstelling en op Samenstellen kunnen zijn:

 • gebruikte hypotheekrente in de leningdelen wijkt af van de gebruikte toetsrente

 • andere looptijden dan de standaard looptijd van 360 maanden

 • de resterende aftrekbaarheid van (een deel van) de hypotheekrente is korter dan 360 maanden 

Screenshot 2024-04-26 at 11.47.59.png

Maximale o.b.v. hypotheek 30 jaar looptijd, 30 jaar renteaftrek, volledig annuïtair aflossen = € 358.528

 

Screenshot 2024-04-26 at 11.52.49.png

Maximale hypotheek o.b.v. de opgegeven samenstelling, verruimingen door energielabel en investering in energiebesparende maatregelen, verschillende looptijden en resterende renteaftrek = € 371.305