The following macros are not currently supported in the header:
  • style

Functie: Schuldrest berekenen

Wat doet de knop Berekenen Schuldrest?

De klant heeft een annuïtaire hypotheek, waarvan tussentijds de rente niet is aangepast, dan kan er gebruik gemaakt worden van de knop Schuldrest berekenen in "Wonen Nu".

Een schuldrest berekenen op basis van een hypotheek welke tussentijds een renteaanpassing heeft gehad kan op de volgende manier:

Vul het volgende in:

  1. Het nieuwe rentepercentage (na wijziging)
  2. Eind datum van de rentevastperiode (na wijziging)
  3. Het resterende bedrag van de lening/hypotheek (eigenwoningschuld) op het moment dat het rentepercentage is gewijzigd
  4. Ingangsdatum van de laatste rentevastperiode
  5. Resterende looptijd van de lening (dit blijft 30 jaar, ingegaan in 2015, dan blijft de einddatum 2045)

Dan kan de schuldrest berekend worden op de gewenste datum, controleer ook deze aan de hand van de saldo opgave. 

Beperkingen

Let op dat de berekening geen rekening houdt met het volgende:

  • Extra aflossingen
  • Wijzigingen in rente