Uitgangspunten berekeningen in thema Arbeidsongeschiktheid

Bij de Inventarisatie in het thema Arbeidsongeschiktheid heb je de mogelijkheid om verschillende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen op te voeren, naast het feit dat de eerste twee jaar en de periode van Loongerelateerde uitkering berekend wordt vanuit Findesk om de terugval te tonen. Afhankelijk van de aanwezige regeling(en) bij jouw klant(en) kan het nodig zijn een combinatie van verschillende regelingen te maken om zo tot de juiste uitkering te komen. Wanneer er sprake is van drie verzekeringen hoeft dit niet te betekenen dat deze alle drie voor een uitkering zorgen. Wanneer er bijvoorbeeld een WGA-hiaat uitgebreid is maar de klant ‘verdient’ al meer dan 70% dan komt er uit deze verzekering geen uitkering meer naar voren.

De uitgeschreven berekening zijn op basis van een uitkering per jaar

Inkomen uit arbeid bij aanvrager/klant:

 • Inkomen uit arbeid = ( Laatst verdiende salaris óf Maximaal SV-loon * (100% - arbeidsongeschiktheidspercentage) ) * RestVerdienCapaciteit

Berekening Loongerelateerde Uitkering (LGU)

Eerste twee maanden:

 • Loongerelateerde uitkering = ( Laatst verdiende salaris óf Maximaal SV-loon - RestVerdienCapaciteit ) * 75%

Vanaf de derde maand:

 • Loongerelateerde uitkering = ( Laatst verdiende salaris óf Maximaal SV-loon - RestVercienCapaciteit ) * 70%

WGA-vervolguitkering

Wettelijke vervolguitkering ontvangt de klant na de loongerelateerde uitkering. Dit is een uitkering wanneer je geen restverdiencapaciteit hebt of de restverdiencapaciteit onder de 50% ligt. De hoogte van de WGA-vervolguitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en gebaseerd op het minimumloon. De percentages zijn gebaseerd op gegevens van het UWV, hieronder te bekijken en tevens te bekijken via deze link.

De berekening in Findesk verloopt als volgt:

 • Wettelijke vervolguitkering = ( Wettelijk minimumloon * uitkeringspercentage (afhankelijk van onderstaande tabel) ) * 1,08

2024


WGA-loonaanvullingsuitkering

Een Wettelijke loonaanvullingsuitkering ontvangt de klant na de loongerelateerde uitkering. Dit is een uitkering wanneer de restverdiencapaciteit tenminste 50% is. De hoogte van de WGA-loonaanvullingsuitkering is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en gebaseerd op het minimumloon. Deze percentages zijn gebaseerd op gegevens van het UWV, hieronder te bekijken en tevens te bekijken via deze link.

De berekening in Findesk verloopt als volgt:

 • WGA- loonaanvullingsuitkering = ( Laatst verdiende salaris óf Maximaal SV-loon * 70% ) / arbeidsongeschiktheidspercentage


WGA-Hiaat Basisverzekering

De WGA-Hiaat basisverzekering keert uit tot 35% van het laatst verdiende salaris wanneer de klant minder dan 50% van het laatst verdiende loon verdient. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het laatst verdiende salaris of maximaal het SV-loon in combinatie met de uitkering die de klant ontvangt vanuit het UWV (WGA vervolguitkering).

 • WGA Hiaat Basis uitkering = 35% van het laatst verdiende salaris - WGA-vervolguitkering

WGA-Hiaat Uitgebreide verzekering

Met de WGA-Hiaat Uitgebreide verzekering ontvangt de klant een aanvulling op de WGA-loonaanvullingsuitkering of de WGA-vervolguitkering tot minimaal 70% van het oude loon of maximaal het SV-loon.

 • WGA-Hiaat Uitgebreide verzekering = 70% van het laatst verdiende salaris - WGA-vervolguitkering/WGA-loonaanvullingsuitkering en/of inkomen uit arbeid

Wanneer een klant voor meer dan 70% verzekerd is kun je het overige invoeren onder de WIA-inkomensaanvulling met een vast bedrag. Voer dan de WGA-Hiaat uitgebreid onder deze voorziening toe

WIA-Excedentverzekering

Met de WIA-excedentverzekering ontvangt de klant een aanvulling op de uitkering die al ontvangen worden tot 70, 80 of 90% van het meerdere boven het maximale SV-loon.

 • WIA-excedentverzekering = (( laatst verdiende salaris - maximale SV-loon ) * excedentpercentage ) * arbeidsongeschiktheidspercentage

Let op; dit is zoals Findesk de berekening maakt. Er bestaan ook verzekeringen die het volledige salaris tot een bepaald percentage dekken, maak hiervoor dan zelf de berekening en gebruik hiervoor dan de werknemersvoorziening ‘WIA-Inkomensaanvulling - Vast bedrag’.

WIA-Inkomensaanvulling

De WIA-inkomensaanvulling heeft eigenlijk 3 verschillende mogelijkheden die verzekerd kunnen zijn. In Findesk heb je de mogelijkheid tot het juist invoeren van 2 hiervan. Zo kun je hier een percentage invoeren (welke bedoelt is voor de WIA-inkomensaanvullingen van 5 t/m 20%) en een vast bedrag als uitkering.

De WIA-vaste inkomensaanvulling verzekerd een vast percentage van het laatst verdiende salaris tot maximaal het SV-loon. Dit percentage varieert van 5 tot 20%.

 • WIA-vaste inkomensaanvulling = laatst verdiende salaris of max. SV loon * percentage inkomensaanvulling

Let op; Findesk neemt 100% van de uitkering ongeacht het arbeidsongeschiktheidspercentage. Wanneer deze afslag van toepassing bij de verzekeraar is raden wij aan het vaste bedrag te kiezen als uitkeringspercentage, zo voorkom je een onjuiste uitkering. De afslag die maatschappijen hierop maken gaat de volgende manier:

 • 0 - 35 % AO = geen uitkering

 • 35 - 55% AO = 50% van de inkomensaanvulling

 • 55 - 100% AO = 100% van de inkomensaanvulling

Bij een WIA-inkomensaanvulling vast bedrag is een vast bedrag verzekerd en deze kun je invullen in Findesk.

 • WIA-inkomensaanvulling vast bedrag = <geen berekening voor nodig>

De WIA-inkomensaanvulling betreft een vast verzekerde uitkering tussen de 70 en 90% van het laatst verdiende salaris. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat het een soort excedentverzekering is, alleen is deze er dus ook voor mensen die minder verdienen dan het maximale SV-loon.

 • WIA-inkomensaanvulling = (( laatst verdiende salaris * verzekerd percentage ) - uitkering en/of inkomen uit arbeid