The following macros are not currently supported in the header:
  • style

Wijzigingen wet- en regelgeving voor juli 2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, evaluaties uit om te bepalen of er aanpassingen nodig zijn in de bedragen en percentages die gelden voor o.a. werknemers. Deze wijzigingen hebben betrekking op de sociale uitkeringsbedragen voor onder andere AOW, ANW en het minimumloon.

Wat betekent dit voor Findesk?

De gegevens hebben invloed op de berekeningen die worden uitgevoerd in Findesk, met name met betrekking tot scenario's zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensionering. Het is belangrijk om te beseffen dat na 1 juli 2023 de resultaten van deze berekeningen anders kunnen zijn dan voor de wijzigingsdatum. Wij verzoeken je hiermee rekening te houden.

Meer informatie

Voor uitgebreidere details en aanvullende informatie over deze wijziging, raden we je aan om op onderstaande link te klikken.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2023/06/20/uitkeringsbedragen-per-1-juli-2023