Hoe vul ik de marktwaarde na verbouw juist in?

Wanneer er sprake is van een verbouwing waarin zowel een regulier verbouwing als een investering in energiebesparende voorzieningen (EBV) plaatsvindt, is het voor het bepalen van de LTV erg belangrijk om de juist marktwaarde na verbouw te gebruiken.

In Findesk moet dus op de plek van de marktwaarde na verbouw, het bedrag exclusief de waardevermeerdering van de kosten EBV worden gebruikt.

Zie hiervoor ook https://www.seh.nl/seh-adviespocket-2024

Screenshot 2024-05-24 at 14.48.55.png