Hoe wordt de overdrachtsbelasting in geval van erfpacht berekend?

Situatie

 Wanneer er sprake is van Erfpacht geeft Findesk aan dat er gerekend is met de erfpachtfactor, wat is dit?

Uitleg

Bij de verkrijging van een erfpachtrecht moet er overdrachtsbelasting worden betaald. De looptijd van de erfpacht en de hoogte van de erfpachtcanon spelen daarbij een rol. Hoe zit dat? En hoe wordt dit berekend? 

Erfpacht is kort gezegd het recht om de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. Hoewel dat niet verplicht is, is de erfpachter vaak aan de eigenaar een periodieke vergoeding, een soort huur, verschuldigd. Bij erfpacht heet deze vergoeding ‘canon’. Een erfpachtrecht wordt gevestigd en overgedragen bij een notariële akte, die wordt ingeschreven in de openbare registers.

Overdrachtsbelasting wordt oók berekend over de canon 

Bij de verkrijging van een erfpachtrecht moet er niet alleen over de koopprijs overdrachtsbelasting worden betaald. Bij de koopprijs moet de contante waarde van de erfpachtcanon worden opgeteld. Die twee bedragen samen vormen de heffingsgrondslag.

Dit contant maken wordt ook wel het kapitaliseren van de canon genoemd. Het kapitaliseren van de erfpachtcanon gebeurt aan de hand van een tabel. Maatgevend daarbij is de nog lopende duur van de erfpacht. Per jaar geldt een bepaalde, aflopende vermenigvuldigingsfactor. De factor wordt bepaald aan de hand van de onderstaande tabel. 

  • Voor jaar 1 t/m 5 komt er per jaar het volgende getal bij: 0,85

  • Voor jaar 6 t/m 10 is dit: 0,64

  • Voor jaar 11 t/m 15 is dit 0,48

  • Voor jaar 16 t/m 20 is dit 0,36

  • Voor jaar 21 t/m 25 is dit 0,28

  • Voor jaar 26 en hoger is dit per jaar 0,15.

De maximale factor is 17. Uit de tabel blijkt dat dit maximum is bereikt bij een erfpacht die nog 51 jaar loopt.

Is er sprake van het afkopen van erfpacht? Dan wordt de Afkoopsom Erfpacht met de maximumfactor vermenigvuldigd.

Na de vermenigvuldiging wordt 2% genomen en deze wordt opgeteld bij de reguliere overdrachtsbelasting.

 

Gerelateerde vragen