Wanneer is mijn abonnement opgezegd?

Situatie

 Je wilt een abonnement opzeggen. Dit kan op de "Abonnementen" pagina. Wanneer je deze opzegt geldt een opzegtermijn van een maand. Wanneer is mijn abonnement precies afgelopen?


Uitleg

In de gebruikersvoorwaarden staat onder Artikel 12, punt 4:

De Gebruiker heeft het recht op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te beëindigen, in welk geval de Dienst doorloopt tot het einde van de maand volgend op de maand waarin de Gebruiker Findesk op de hoogte heeft gesteld van de beëindiging. Dit ontslaat de Adviseur c.q. de Makelaar niet van zijn eventuele betalingsverplichting, welke doorloopt tot het moment van beëindiging van de Dienst. 

Onderstaand voorbeeld illustreert bovenstaande tekst:

Opzegdatum

Einddatum

Waarom?

2 april

1 juni

April is de lopende maand. De maand mei is de opzegtermijn. Daarna is je abonnement afgelopen.

30 april

1 juni

April is nog de lopende maand en de maand mei is de opzegtermijn.

1 september

1 november

September is de lopende maand en de maand oktober is de opzegtermijn.

15 december

1 februari

December is de lopende maand, januari de maand opzegtermijn en 1 februari is het abonnement gesloten.

Gerelateerde vragen

Filter by label

There are no items with the selected labels at this time.