The following macros are not currently supported in the header:
  • style

31-05-2018

Vernieuwd documenten koppelen scherm

We hebben het document koppelen scherm vernieuwd. Op dit scherm kun je documenten naar een productaanbieder sturen. Je komt op dit scherm wanneer je een DA ontvangt in je HDN-postvak.

Het scherm is nu onderverdeeld in 3 secties:

  • Aan te leveren documenten: hier vind je de documenten die nog niet door de geldverstrekker zijn ontvangen of zijn afgekeurd. Hier moet je dus actie op ondernemen.
  • Aangeleverde documenten: voor deze documenten geldt dat de aanbieder ze als ontvangen heeft aangemerkt. Hier hoef je dus geen actie op te ondernemen.
  • Vervallen documenten: Hier staan documenten die de aanbieder niet meer nodig heeft.

Tevens geven we nu helderder aan wat de status van het verzenden van je document is.

Tot slot worden ook de volgende velden uit het HDN DA-bericht beter getoond:

  • Aanlevermoment
  • In geval van een origineel document wordt ook het type getoond.

Nieuwe normen Consumptieve toets

Per 1 juni gelden er voor consumptieve kredieten nieuwe normen. Deze zijn verwerkt in de Sneltoets consumptief en in het thema Consumptief krediet.

Je kunt ook nog toetsen tegen de oude normen. In de sneltoets doe je dit door het toetsjaar te wijzigen en in het thema Consumptief krediet door de rekendatum te wijzigen. De rekendatum staat op het analysescherm.


Productupdates

  • Voorwaarden ABN AMRO zijn bijgewerkt
  • Voorwaarden Argenta zijn bijgewerkt