Hoe kom ik aan het netto inkomen bij loondienst?

Situatie

Ik heb een netto inkomen nodig voor het advies rondom de life event thema’s. Waar kan ik dat vinden?

Uitleg

Bij het opvoeren van een inkomen uit loondienst selecteer je allereerst de optie +Loondienst.

Vervolgens kun je alle gegevens opvoeren behorende bij het dienstverband.

Daarbij heb je de mogelijkheid om het salaris op te voeren per:

 • Jaar

 • Maand

 • 4 weken.

Bovenstaande geldt alleen voor het bruto salaris, de werknemersbijdrage AO-verzekering en werknemersbijdrage pensioen. Alle overige inkomsten voer je op per jaar.

Het berekende netto inkomen

Nadat je het opgevoerde inkomen hebt opgeslagen toont Findesk het resultaat aan de rechterkant van het scherm Inkomen Nu.

Onder het kopje Inkomen voor advies vind je het berekende Netto maandinkomen (zie afbeelding hieronder)

image-20240527-130148.png

Dit inkomen wijkt (hoogstwaarschijnlijk) af van het salaris wat je op de loonstrook van de klant ziet staan.

Het getoonde resultaat komt als volgt tot stand:

Je klant ontvangt onderstaande inkomensbestanddelen:

 • Bruto salaris

 • Onregelmatigheidstoeslag

 • Auto van de zaak

 • Provisie

 • Werknemersbijdragen pensioen- en/of arbeidsongeschiktheidsregelingen

Daarnaast ontvangt je klant mogelijk:

 • Vakantietoeslag

 • Vaste 13e maand

 • Vaste eindejaarsuitkering

 • Overwerk

Sommige onderdelen keren niet maandelijks uit maar jaarlijks. Echter, om een reëel beeld te geven van wat de klant gemiddeld ontvangt per maand toont Findesk een afwijkend bedrag gebaseerd op een gemiddeld berekend inkomen a.d.h.v. de variabelen.

Dit inkomen houdt Findesk ook aan als uitgangspunt bij de life events.

Let op! Dit inkomen is handmatig aan te passen. Pas je dit inkomen aan, dan gebruiken wij het gewijzigde inkomen als vertrekpunt bij de life-events.

Waar houdt de berekening belastingtechnisch rekening mee?

Om inzicht te verkrijgen in het tot stand komen van het netto inkomen kun je een specificatie inzien.

Dit doe je als volgt (zie afbeelding hieronder)

image-20240527-130438.png

Klik op het icoontje (rood omcirkelt)

De specificatie wordt geopend en daarbij krijg je inzicht in loonheffingsregelingen die van toepassing zijn op de opgevoerde casus.