Hoe wijzig ik de rollen en rechten van mijn medewerkers

Let op: dit is een functie die alleen als beheerder uitgevoerd kan worden

Het nieuwe abonnement Kantoorfunctionaliteit kent drie rollen voor de medewerkers uit één kantoor, namelijk;

  1. Beheerder: Krijgt volledige toegang tot het kantooraccount. Dit houdt in kantoorinstellingen wijzigen en opslaan, nieuwe medewerkers uitnodigen en HDN beheren.
  2. Adviseur met volledige rechten: Mag nieuwe dossiers aanmaken, bewerken en aanvragen versturen. Heeft ook toegang tot alle dossiers van het kantoor.
  3. Adviseur met beperkte rechten: Mag nieuwe dossiers aanmaken, bewerken en aanvragen versturen. Heeft enkel toegang tot dossiers die op naam van de adviseur staan.

De beheerdersrol kan álle functionaliteiten in “Kantoor” aanpassen of toevoegen, bijvoorbeeld het toevoegen van een nieuwe medewerker, het HDN certificaat, de productinstellingen, de motivatieteksten toevoegen en de adviseursrol kan alleen nieuwe dossiers aanmaken, bewerken en aanvragen versturen. Om dit in te stellen moeten de volgende stappen worden gevolgd.

Klik rechts boven in op je naam en switch van “Gebruiker” naar “Kantoor”, waarna je kunt kiezen voor “Medewerkers”.

Via de “Bewerken” button kun je de rollen per medewerker aanpassen naar wens.