Het Samenstellenscherm - hoe werkt dit?

Op het Samenstellenscherm in Findesk bieden we je de mogelijkheid om zowel op Annuïtaire toetsing als o.b.v. Werkelijke lasten te toetsen.

In deze FAQ gaan wij in op de uitleg van de grafiek en de tabel.

Wat vind je terug in de grafiek?

De grafiek geeft je inzicht in de volgende zaken:

  • Wat is de maximale annuïtaire maandlast;

  • Wat is de maximale werkelijke maandlast (bij een werkelijke lasten toets);

  • Wat is de verantwoorde maandlast;

  • Wat is de maandlast o.b.v. toetsinkomen;

  • Wat is de eventuele beschikbare ruimte.

Tevens vind je in de grafiek punten die aangeven dat er een moment is van maandlastwijziging. Dit houdt in dat er in de klantsituatie een moment is waarop de situatie wijzigt en waardoor de toetsing op dat moment (mogelijk) niet meer past.

Het aangegeven moment is vanuit de tabel te zien als een periode.

Voorbeeld: Inkomenssituatie wijzigt op x-moment, dan is die periode inzichtelijk gemaakt in de tabel vanaf x-moment tot aan een nieuw moment van inkomenswijziging.

Inkomensstijging(en) zijn zichtbaar gemaakt in de grafiek door middel van een grijs diagonaal vlak. Echter dit inkomen mag niet gebruikt worden als toetsinkomen. Hiermee bieden we je inzicht in het inkomensverloop over de periode van 30 jaar. Dit beeld ontstaat alleen als er sprake is van een toekomstige inkomensstijging en alleen binnen 10 jaar in verband met wet en regelgeving.

 

 

 

Uitleg tabel

Gemaximeerd toetsinkomen:

Dit inkomen is gemaximeerd o.b.v. individuele inkomensdaling en zal nooit meer zijn dan het vorige toetsinkomen (vanuit een eerdere periode). Het gemaximeerde toetsinkomen is wat volgens de wet ook gebruikt moet worden alszijnde het toetsinkomen (ondanks mogelijk meer werkelijk inkomen).

Maandlast o.b.v. toetsinkomen

De verantwoorde maandlast inclusief inkomensstijging. Vanuit wet- & regelgeving mag hier niet mee gerekend worden.

Verantwoorde maandlast (excl. verruiming)

De verantwoorde maandlast gebaseerd op het gemaximeerde toetsinkomen inclusief inkomensdaling. Dit is volledig volgens wet- & regelgeving. Dit is de maandlast waar mee gerekend wordt.

Annuïtaire maandlast

Is de last op basis van de opgevoerde leningdelen (annuïtair getoetst).

Werkelijke maandlast

Is de last op basis van de opgevoerde leningdelen (werkelijke lasten getoetst).

Beschikbare ruimte

Is de ruimte die de klant nog mag verwonen (Verschil tussen verantwoorde maandlast – (maandlast + verruiming). Is deze rood gekleurd dan is er sprake van een tekort.

Beschikbare ruimte box 1 & box 3

Dit geeft aan wat de klant nog eventueel kan lenen naast de opgevoerde samenstelling in box 1 of box 3. Is deze rood gekleurd dan is er sprake van een tekort.

Deze bedragen zijn te gebruiken voor het passend maken van een hypotheekvoorstel.

Maximale hypotheek volledig box 1 of volledig box 3

Het genoemde bedrag is het bedrag wat over die periode maximaal geleend kan worden in box 1 of box 3.

Is er sprake van een eventuele verruiming?

Deze wordt getoond in de maandlast toetsinkomen en verantwoorde last in de tabel. Er is dan een verschil te zien tussen het bedrag in de grafiek en de verantwoorde maandlast in de tabel.