Verklaring verschil percentage financieringskosten in het fiscaliteitenscherm en het percentage in de financieringsopzet bij draagplicht.

Bekijk de uitgewerkte casus: https://findesksupport.atlassian.net/wiki/spaces/FINDESK/pages/2646376451

In het fiscaliteitenscherm op samenstellen wordt inzicht gegeven in de verhouding van de box 1 en box 3 leningdelen die zijn samengesteld. Hier wordt een percentage financieringskosten box 1 weergegeven. Dit percentage komt niet overeen met het percentage financieringskosten dat in de financieringsopzet op pagina 4 vermeld staat. Dit is correct. Hieronder staat verdere context op deze verschillen beschreven.

Uitgangspunt op financieringskosten, hiermee wordt bedoeld; alle kosten die nodig zijn om de hypotheek te regelen, exclusief de boeterente die betaald moet worden bij oversluiten.

De berekening van het financieringskosten percentage in het fiscaliteitenscherm heeft als uitgangspunt de nieuw aangevraagde box 1 financiering, en gaat over welk deel van de hypotheek hypotheekrenteaftrek heeft.

Hypotheekrenteaftrek:

 • Wanneer de boete en financieringskosten niet meegefinancierd worden, mag de volledige hypotheek in box 1 gefinancierd worden en blijft er recht op hypotheekrenteaftrek.

 • Wanneer de boete en financieringskosten (geheel of gedeeltelijk) wel meegefinancierd worden, moet dit deel in box 3 worden gefinancierd en is er voor dat deel geen recht op hypotheekrenteaftrek.

  Eenmalig aftrekbare kosten:

 • De berekening van het financieringskosten percentage in de financieringsopzet heeft als uitgangspunt de eigenwoningschuld, dus de box 1 financiering. Financieringskosten zijn eenmalig fiscaal aftrekbaar wanneer deze gemaakt zijn voor het (her)financieren van de eigenwoningschuld.

 • Wanneer de boete en financieringskosten niet meegefinancierd worden en de eigenwoningschuld valt volledig in box 1 dan is er recht op 100% aftrekbaarheid.

 • Wanneer de boete en financieringskosten (geheel of gedeeltelijk) wel meegefinancierd worden wordt dit een box 3 deel en wordt er een pro rato berekening gemaakt op de financieringskosten.

 • Wanneer er sprake is van een huidige box 1 en box 3 lening welke overgesloten wordt is er sprake van een berekening op de aftrekbaarheid van de boete náást de pro rata berekening op de financieringskosten.

 

Hypotheekrenteaftrek bij oversluiten van een box 1 lening

 • Wanneer de kosten en boete voldaan worden uit eigen middelen, dan betekend volledige hypotheekrenteaftrek

 • Wanneer de kosten en boete voldaan worden uit eigen middelen, dan betekend dit dat deze kosten eenmalig volledig aftrekbaar zijn

Hypotheekrenteaftrek bij oversluiten van een box 1 en box 3 lening

 • Kosten voldaan uit eigen middelen betekend geen extra box 3 deel dan de huidige opgevoerde

 • Kosten en boete voldaan uit eigen middelen betekend bezien de huidige box 1 en box 3 financiering een naar rato berekening voor de financieringskosten en de boeterente.

 • Eenmalig fiscaal aftrekbaar deel financieringskosten:
  Eigenwoningschuld / Hypotheekbedrag * financieringskosten

 • Eenmalig fiscaal aftrekbaar deel boeterente:
  Oude eigenwoningschuld / oude hypotheekbedrag * boete

Hypotheekrenteaftrek bij oversluiten en verhogen van een box 1 en box 3 lening

 • Kosten meegefinancierd in nieuwe financiering, pro rato berekening op wat er gefinancierd moet worden in box 3.

 • Box 1 financieringskostenpercentage:
  Nieuwe box 1 financiering/ volledige hypotheek

 • Box 1 financieringskostenbedrag:
  Nieuwe box 1 financiering/ volledige hypotheek * financieringskosten

 • Eenmalig fiscaal aftrekbaar deel financieringskosten:
  Eigenwoningschuld / Hypotheekbedrag * financieringskosten

 • Eenmalig fiscaal aftrekbaar deel boeterente:
  Oude eigenwoningschuld / oude hypotheekbedrag * boete