The following macros are not currently supported in the header:
  • style

Waarom zie ik geen berekening box 1 en box 3 financieringskosten?

Wanneer er bij het oversluiten sprake is van het volledig financieren van de financieringskosten, wordt er geen berekening gemaakt in het fiscaliteitenscherm voor een verdeling in box 1 of box 3 van deze kosten - daar je ze financiert met eigen middelen. Hierdoor zal er een percentage van 0,00% weergegeven worden. Dit oogt wellicht vreemd, maar is wel juist, omdat er geen verdeling van deze kosten van toepassing is.

De verhouding box 1 en box 3 blijft zoals gewend staan.

In de financieringsopzet wordt nog wél een berekening gedaan voor de eenmalig aftrekbare kosten. Wanneer er sprake is van een volledige box 1 financiering zal dit 100% zijn, maar wanneer er sprake is van een huidig of nieuw box 3 deel in de samenstelling zal hier wel een afwijking op berekend worden.

Klik voor meer informatie over de berekening van deze eenmalig aftrekbare kosten op de volgende link:

https://findesksupport.atlassian.net/wiki/spaces/FINDESK/pages/2649260036