Hoe gaat Findesk om met verminderd inkomen?

Situatie

Bij een inkomensbestanddeel is een einddatum opgevoerd die binnen 10 jaar van de rekendatum ligt. Of (één van de) aanvragers gaat binnen 10 jaar van de rekendatum met pensioen.

Uitleg

Een inkomen dat korter dan 10 jaar duurt, kan niet voor de hele looptijd van de hypotheek worden meegenomen. Voor de periode dat het desbetreffende inkomen aanwezig is, kan het inkomen wel worden meegenomen. Om de hypotheek passend te krijgen zal een deel van de hypotheek vervroegd moeten worden afgelost. Findesk geeft op twee manieren inzicht in de invloed die dit heeft op de maximale hypotheek.

Op het scherm Doelstelling is hiervoor het scherm "Vervroegd aflossen" beschikbaar:

 


Klik op de blauwe (warning) om de details te bekijken.

 

Op basis van de duur van de inkomensbestanddelen en de opgegeven toetsrente, wordt hier de opbouw van de  maximale hypotheek weergegeven.

Daarnaast laten we bij Samenstellen per periode de beschikbare ruimte zien. 
Gerelateerde vragen